HYDROFOR: systémy optimálneho lesného manažmentu pre zlepšenie hydrických funkcií lesa v predchádzaní povodniam v povodí rieky Bodrog

Malé povodia:

hranice malých povodí

Povodňová hrozba:

nízka
stredná
vysoká

Drevinové zloženie:

smrek
jedľa
borovica
smrekovec
buk
dub
hrab
jelša
topoľ
agát
javor
jaseň
breza

Družicové snímky:

ihličnatý
porast
listnatý
porast
zmiešaný
porast
plánovaná
ťažba
náhodná
ťažba
vyschnutý
stojaci
porast
poľnohos-
podárska
pôda
zastavané
územie
vodné
plochy

Táto mapová aplikácia slúži na prezentáciu výsledkov projektu HYDROFOR

Môžte zmeniť viditeľnosť vrstiev pomocou znaku + vo vrchnej časti mapy. Vrstvy, pripravené v rámci projektu Hydrofor, sa nachádzajú v oddiele "Prekrytia"

Pre navigáciu v mape prosím použite ovládanie myšou.

Vysvetlivky pre jednotlivé vrstvy sa nachádzajú v ľavej časti.

FORZA, Agentúra pre udržateľný rozvoj karpatskej oblasti

Národné lesnícke centrum Zvolen

Ukrajinský vedecko-výskumný ústav horských lesov P. S. Pasternaka